Безпрецедентен жест на българската държава към нашите сънародници в Банат

26/06/2019

Момент от тазгодишната Българияда във Войводина
Българското външно министерство подпомогна Дома на културата в банатското българско селище Иваново 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 6

Външно министерство на България ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 000 лева на Дома на културата „Жарко Зренянин“ в банатското българско село Иваново, в днешна Сърбия. Дарението бе връчено лично от посланик Радко Влайков на директора на Дома Марко Гуран в присъствието на кмета на град Панчево Саша Павлов. 

 Градоначалникът поздрави присъстващите официални гости и представители на местната власт в Иваново. Той изрази специална благодарност към посланик Радко Влайков, като изтъкна, че помощта на българската държава е от важно значение за местната общност, в която живеят българи, сърби и унгарци. 

 Българският посланик на свой ред увери, че населението на Иваново, съставено от 1/3 българи, 1/3 сърби и 1/3 унгарци, ще може и занапред да разчита на подкрепата на българската държава за развитие на богатата си културна програма, чрез която допринася за запазване на идентичността си.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024