Българин от Егейска Македония обучавал през XIX в. търновци

17/06/2019

сп. "Македонски преглед", г. XII, 1940, кн. 2. Първият елински учител в гр. Велико Търново — Иван Симеонов Македонец..., 56-76

Известно е, че из многобройните гръцки училища в българските земи през миналия век ръководителите на образованието не са били изключително гърци. Голяма част от тях са били българи, получили образованието си в България или пък в Гърция, Цариград или по островите. 

Изобщо много добре е позната от историята на нашето възраждане голямата роля на гръцката просвета за националното пробуждане на нашия народ. Гърците служат за образец не само при създаването на българските училища, но и разнообразните културни течения и въпроси, които вълнуват гръцката общественост, се отразяват и върху духа на нашите просветители от епохата на нашето пробуждане. 

Достатъчно е да споменем за гръцките спорове около литературния език, които пораждат подобни спорове и в средата на нашите книжовници. В гръцките училища покрай другото нашата младеж се е запознавала с политическите и културни веяния на Запад...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024