Из миналото на Неврокопско и близките му покрайнини

20/06/2019

сп. Македонски преглед,  г. VII, 1931, кн. 1. Ангел Даскалов. Из миналото на Неврокопско и близките му покрайнини (продължение)... 119 - 148

Ние споменахме, че Неврокопската каза е влизала в състава на Драмската епархия. Както на всякъде в оная епоха, така и тука българското население било потискано повече или по-малко от своето инородно духовно началство. 

Духовната зависимост и близостта им до седалището на епархията Алистратик и до гръцкия културен център Сяр са съдействували Неврокоп и мървашките села да възприемат гръцката просвета и богослужение много отдавна. 

По тоя начин компактното им българско население било държано дълги години в заблуда и се считало за българогласни еллини...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024