Албано-българските отношения по време на Голямата война

09/07/2019

сп. "Македонски преглед", 2018, кн. 4. Д-р Фабио Бего (Италия). Албано-българските отношения в рамките на Голямата война: инициативи, съмнения и провали ...67 - 90

"...Албанците се стремят към сътрудничество със София още преди България да влезе в конфликта. Темистокли Гърмени е един от първите албанци, отишли в българската столица при започването на войната. Наскоро публикуваните мемоари на съпругата му Евдоксия разкриват нови детайли от нейните и неговите връзки с България. 

През септември 1914 г. тя и Темистокли се качват на румънски кораб, който ги закарва до Дедеагач, където са топло посрещнати от българските власти. След това те пътуват до София и Букурещ, където Темистокли събира група албански доброволци10. 

Евдоксия и Темис-токли, заедно със своите сподвижници Кристо Дако и съпругата му Парашкеви Кириас (Кириязи), се връщат в София, където основават организацията „Lidhja Kombëtare“ (Лидя Комбътаре – Национална лига)11. 

Историкът Паiкал Мило твърди, че организацията е замислена, за да координира действията на албанците в Европа и Америка под лозунга „Албания, свобода или смърт“. Според Мило, Кристо Дако – подобно на Гърмени – може и да е хранел симпатии към българите, но не показва такива чувства, когато се завръща в Съединените щати12. 

За да популяризират политическата си програма, Гърмени и Дако публикуват вестника Biblioteka Zëri i Shqipërisë (Библиотека Зъри и Шкипърис – Библиотека „Гласът на Албания“)13. Евдоксия отбелязва, че тя и съпругът ѝ имат силни връзки с българите и дори осиновяват българско дете. Темистокли е в постоянна връзка с български комитети и политици. Евдоксия твърди, че той сключва със софийското правителство споразумение, имащо за цел да обедини всички албанци в една независима държава14..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024