Български учителски съюз в Турция

26/08/2019

110 години от учредяването на Българския учителски съюз в Турция. Учредителното му събрание се провежда на 8 август 1909 г. в салона на Девическата гимназия в Солун. Неговата цел е да работи за процъфтяването на българското учебно дело в Македония и Одринско и да защитава интересите на учителството. 

В Солун се издава печатният му орган в. „Учителски глас“ и вторият негов вестник – „Учителско съзнание“, изразяващ интересите предимно на основните и селските учители. Съюзът наброява 44 дружества (секции). Вторият му конгрес (Педагогическа конференция) е свикан в Солун (20 юли–11 август 1910). 

Третият конгрес се про¬вежда в Битоля (15–17 август 1911). Четвъртият (извънреден) конгрес е в Солун (януари 1912). Учителският съюз е закрит през април 1912 г. по решение на Младотурския комитет.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024