Изграждане на Македонската република в Югославия (1944-1948)

09/08/2019

Изглед към Скопие, краят на 40-те години на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", 1998, год. XXI, кн. 3. Д-р Веселин Ангелов. Как се изгражда и утвърждава свободната Македонска република в Югославската федерация (1944-1948)   

 "...Сбогувайки се с по-близките от Вардарска Македония, и Димитър Влахов, и генерал Апостолски, и председателя Ченто, и Венко Марковски поискаха да знаят дали се познавам и дали ще се срещна с другарите Димитров и Коларов. 

Желанието им беше да мога да Ви осведомя за това, що става там. Ченто дори ме задължи да предам на Вас двамата неговите иоздрави и да Ви кажа, че „по причина на някои отговорни фактори ние в Македония не можахме да си изпълним делото така, както трябваше". 

А генералът дословно ми каза: „Аз вярвам, че работите ще се изменят в партията, иначе не намирам смисъл да живея и ще си тегля куршума"...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024