Най-ранната автобиография на Иван Михайлов

11/08/2019

сп. "Македонски преглед", 1998, год. XXI, кн. 3. Цочо Билярски. Непубликувани дневник и автобиографии на Иван Михайлов...91-114

Автобиографичното творчество на члена на ЦК на ВМРО Иван Михайлов (1896-1990) е един от най-ценните извори за националноосвободителното движение на поробените българи в Македония през XX век. 

Четирите тома с негови спомени, конто сполучливо бяха наречени от Христо Огнянов „Eнциклопедия на македонското освободително движение", вече имат две издания[1]. 

Публикувани са и голяма част от неговите интервюта и изявления[2], като предстой да се издирят и издадат останалите, пръснати в редица български и чуждестранни вестници и списания. Непубликувани и почти неизвестни досега са останали и някои негови други автобиографични документа. 

Сред тези най-значителни документи са двете неизвестни досега негови автобиографии. Първата е писана през ноември 1927 г. по настояване на унгарския дипломат и журналист Болеслав Тахауер, за да бъде номестена в чуждестранната преса, която се залива от невярна информация за Иван Михайлов и Менча Кърничева, идваща от левичарски кръгове или от сръбска страна. 

Тя е написана само някол- ко дена след убийството на бащата и брата на Иван Михайлов в Щип от сръбските власти. Това е най-ранната негова автобиография, открита до момента...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024