Фамилия Ченгелеви от Драма

12/09/2019

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 1. Ст.н.с. Печка Врайкова. За фамилията Ченгелеви от Драмско... 101-108

Фамилията Ченгелеви е основана от Тодор Молеров в началото на деветнадесетия вск. Родът Молерови от Банско е дал няколко възрожденски зографи. Някои от тях са учили живопис в немскнте земи, на което се дьлжи прякорът им („малер" - на немски зиачи художник). Тодор Молеров е обикалял беломорскнте земи. за да зшрафисва църквите. 

He се знае къде и как е зографисиал, но той е запомнен в село Плевня, където се е установил завинаги, с друго - имал е кларнет, с който никога не се разделял. Носел го разглобен в пояса си и при всеки подходящ случай го сглобявал н засвирвал. Когато в селото идвали цигани-чалгаджми да свирят на сватба или кръщене, Тодор Молеров винаги се включвал в техния оркестър и не им отстъпвал нито no майсторство, нито по вдъхновение. Така си спечелнл славата на музикант и прякора Тодор Ченгенето (т.е. цигането). 

Неговият син Димитър е записан no документи н регистри под името Молеров, но съселяннте му го наричали Димитър Ченгенеолу (цигапския син) н това име остава завинаги, за него и за поколенисто му2. 

Днмитьр Молеров-Ченгенсолу пзраства като човск земеделец, тютюнотърговсц и най-вече като родолюбнв българнн. Голямата му плодородна земя и работливата челяд пълнят просториите му хамбари н семейството се радва на изобилие от храна, а добре организираната търговия с първокачествен тютюн му създава пръзки в Драма и Кавала, много добро обществено положение и самочувствие на чорбаджия. 

Връзките на семейството не са само със заможните търговци от града. Поддържа се непрекъсната дружба и с четите, обикалящи района...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024