Българските военопленници по време на Голямата война

11/09/2019

сп. "Македонски преглед", г. XXVII, 2004, № 4. Стоян Николов  Неизвестни документи за съдбата на български военнопленници в Сърбия и в Гърция след Първата световна война
....91-106

Документ № 1 се хвърля светлина върху малко известен момент от живота на Кимон Георгиев. Документите красноречиво показват разликата между отношението на френските военни власти, от една страна, и на сръбските и гръцки, от друга, към българските военнопленници. В част от тях е показано и третирането от гръцката администрация на местното българско население в Македония — проличават опитите за асимилация чрез потъпкване на всичко българско с прилагане на всякакви средства. 

Те отразяват и съдействието на местното македонско (българско и турско) население по отношение на бягащите пленници. За съжаление темата за българските военнопленници след Първата световна война не е все още цялостно разработена, въпреки наличието на ред публикации[4] и документи[5], появили се особено много в годините след войната[6]. 

В последните две десетилетия интересът към тази тема отново нараства[7], но все още българското общество все още е в дълг към хилядите мъченици, оставили костите си по времето на сръбски и гръцки плен...

Целият материал по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024