Македонски преглед, бр. 1, 2019 г.

24/09/2019

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, 
бр. 1, 2019 г. 

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров. Светият престол и българите от Пий ІХ до Франциск .................... 7 
Prof. Svetozar Eldarov, DSc The Holy See and Bulgaria from Pius IX to Francis ............................ 18

Проф. д.ист.н. Лиляна Симеонова. Перипетиите около публикуването на т.нар. Дюканжов списък и мястото на Шарл Дюфрен, сьор Дюканж (1610 – 1688) във френската византология от XVII в. ............................................ 29

Докторант Андони Андреев. Майската празничност в НР Македония на страниците на в. „Нова Македония“ (1955 – 1956 г.) ................ 81

Гл.ас. д-р Иван Винаров. Проблеми и перспективи пред европейската интеграция на Западните Балкани ......................................................................... 101 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Гл. ас. д-р Живко Лефтеров. Дневник за действията на партизанската рота на подпоручик Никола Лефтеров към Македоно-одринското опълчение (17 септември – 30 декември 1912 г.) ........................................................ 127 

Проф. Ленина Жила (Институт национальной истории ‒ Скопье), Ясмина Дамяновска (Государственный архив Р С Македонии) «Their name liveth for evermore»: имена 852 болгарских воинов, захороненных в годы Первой мировой войны в гор. Скопье ................ 141 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Николай Поппетров – Късна, но важна и актуална поява. Владимир Сис. Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване. Преводач, съставител и научен редактор Владимир Пенчев. С., МНИ (Македонска библиотека № 51), 2019, 306 с., с ил., 2 карти. ISBN 978-619-7377-10-1 ............................................................ 165

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024