Крепостите на Енидже Вардар в пътеписа на Евлия Челеби

01/10/2019

сп. "Македонски преглед", 2019, кн. 1. Радослав Христосков. Крепостите на Енидже Вардар в пътеписа на Евлия Челеби – „просто легенда“ или наследство от Античността и Средновековието... 39-56

Пътеписът на Евлия Челеби е едно от най-видните произведения на османската литература от XVII в. и от най-точните описания на земите под османска власт, макар авторът да смесва географски, исторически, фолклор- ни и религиозни факти и понятия с фантастически елементи и хумористични забележки. 

Десеттомното съчинение „Книга за пътуванията“ е незаменим източник за изследването и разбирането на културния и политическия живот на балканските народи, т.е. на покорената от османците обширна област Румелия. 

Никак не е случайно, че произведението е претърпяло цялостни или частични преводи на множество съвременни езици и е обект на множество науч- ни изследвания, свързани с етнологията, историята на езиците, топографията, историята на религиите и суфизма, на историческите, демографските и градоустройствените особености на населени места и други...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024