Pеволюционният наказателен процес, използван във ВМОРО

19/09/2019

сп. "Македонски преглед", 2001, кн. 4. Pеволюционният наказателен процес, използван във ВМОРО в периода 1905-1912...73-89

На Берлинския конгрес през 1878 г. великите сили разпокъсват българския народ. Македония е върната в границите на Османската империя, без никакви промени в статута на областта. Поради това българите, които са основният й етнически елемент, започват организирана борба за освобождение.

За успеха на всяка национална революция обаче са необходими материални ресурси, политически инструменти, адекватна доктрина за действие и подготвени кадри. При условията на жестокото чуждоверско политическо владичество тези базисни изисквания на политиката не могат да се удовлетворят много бързо и лесно. Първо, защото всяка обществена дейност в такава среда трябва да се реализира по нелегален начин. И второ, поради наличието на множество "следи от робството" сред народа. 

Петвековното чуждо владичество в Македония насажда неверие в собствените сили, неумение да се действа колективно, липса на дисциплина, склонност на определени индивиди към бърза капитулация — все фактори, които пречат да се подсигурят материалните и морални ресурси за една победоносна националноосвободителна политика. Затова българската интелигенция основава през 1893 г. 

 Вътрешната македоноодринска революционна организация (ВМОРО), структурата , която възглавява борбата за свобода. За постигането на своята цел тя разработва стройна идеология, изгражда необходимата организация и прави адекватен набор от практически средства за действие...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024