Масовото убийство на българи в Търлис, Драмско

14/10/2019

Илюстративна снимка на бежанци от Егейска Македония
сп. "Македонски преглед", година XXVII, 2004, № 1. Василев, В. Ат. Провалът на протокола Калфов-Политис и претенциите на Белград за „сръбско“ национално малцинство в Егейска Македония ...7-28

“...На 15 юли 1924 г. под претекст, че подпомагат дейността на нелегалната Вътрешна македонска организация ВМРО местните власти арестуват група българи от с. Търлис, недалеч от гр. Драма и „при опит за бягство“ разстрелват 19 от тях. Тази акция за сплашване получава крайно неблагоприятен за гръцкото правителство международен отзвук и с активното посредничество на английският професор Жилбърт Мърей - специалист по проблемите на малцинствата, на 18 септември същата година външният министър на България Христо Калфов и представителят на гръцкото правителство към ОН Никола Политис подписват „Протокол за покровителство на малцинствата в Гърция и България".

Като доказателство, че гарант за изпълнението му е ОН под протокола слага подписа си лично Генералният секретар на организацията Ерик Дръмонд. Протоколът е голям успех за България- той осигурява много по-добра защита на многобройното българското население в Западна Беломорска Тракия и Егейска Македония, отколкото типовият Севърски договор. 

Преди всичко той е договореност между две равноправни държави за уреждане на малцинствения проблем помежду им, даващ право на съответните правителства да говорят и действат от името на своите малцинства в другата държава. За разлика от протокола, договорът изключва категорично такава възможност и я квалифицира като намеса във вътрешните работи на съответните държави. 

При това контрагентите са абсолютно неравностойни. От едната страна е гръцката държава с цялата си военно-административна и икономическа мощ, а от другата — нейните потиснати, неорганизирани и лишени от каквито и да било възможности да защитават малцинствените си права славяноезични поданици. 

В Протокола изрично се подчертава, че обектът за защита е „българското малцинство в Гърция", което има огромно принципно значение за българската национална кауза в Македония и Беломорието..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024