Туше Делииванов (13 октомври 1869, Кукуш – 14 януари 1950, София)

07/11/2019

150 години от рождението на Петър (Туше) Делииванов (13 октомври 1869, Кукуш – 14 януари 1950, София). Деец на македоно-одринското революционно движение. 

Учител. Завършва българската гимна-зия в Солун (1887). Учителства в Кукуш, Щип, Кавадарци. Член на ВМОРО от 1894 г. Председател е на Околийския комитет на организацията в Кукуш (1895–1898). През 1901 г. е арестуван от турските власти, но успява да избяга от затвора. 

От септември 1901 до началото на 1903 г. е член на Задграничното представителство на ЦК на ВМОРО в София. След Младотурската революция (1908) се завръща в Кукуш. Един от учредителите е на Народната федеративна партия (българска секция) през 1909 г. в Солун.

д-р Володя Милачков

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 10.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024