Българските книжарници в Македония през Възраждането

18/11/2019

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 2. Хаджиниколова, Ел. Книжарите на Хр. Г. Данов във Вардарска Македония и обществения живот в областта (70–те години на XIX в.)... 45–66

"През 1857 г. в Пловдив Хр. Г. Данов създава “Дружествена книговезница”. Една от нейните главни задачи е книгоразпространението във Вардарска Македония. По тази причина през 1859 г. Хр. Г. Данов изпраща Д. Михайлов като свой пътуващ книжар на Неврокопския, Серския и Прилепския панаир1. 

В резултат на обиколката на българските панаири общините в Кюстендил, Скопие и Велес отправят през 1861 г. първите си поръчки към Дановата книжарница в Пловдив2. С. Ив. Барутчийски посочва, че интересът на Хр. Г. Данов към Вардарска Македония се свързва с учебното дело в Скопие и Велес, но не обяснява причините за това3. 

В. Кънчев дава известно разяснение на този факт като обръща внимание на съществуващата добра организация на учебното дело във Велес. Тамошното училище според него се издига в най-авторитетното и популярно учебно заведение във Вардарска Македония4. През 1867-1872 г. учител в града е Константин Босилков, който създава и укрепва връзките между Пловдивската книжарница на Хр. Г. Данов и велешката интелигенция5.

К. Босилков се заема усилено да разпространява книги и учебници на Пловдивската книжарница на Хр. Г. Данов. Първоначално център на тази дейност е велешкото училище6. По тази причина се смята, че през 1867 г. във Велес вече съществува клон на Пловдивската кни- жарница7. 

През 1872 г., когато К. Босилков напуска Велес, книжарницата се поема от Дончо Босилков, неговия брат8. През 1872-1876 г. е известно, че Д. Благоев снабдява също с книги Прилепския книжен панаир, втория по значимост български панаир след Узунджовския9. 

Непосредствено след като през 1859 г. Д. Михайлов обикаля книжните панаири на Вардарска Македония, Хр. Г. Данов изпраща ка- то пътуващ книжар в областта и Димитър П. Иванов, деец на цариградското Братство “Просвещение” през 70-те години10. Д. П. Иванов посещава Велес и Скопие, а през 1860 г. донася във Велес книги от Пловдивската книжарница на Хр. Г. Данов. 

Книги е отнасял на Прилепския панаир и велешкият учител Васил Алексиев. По тази причина би могло да се приеме, че още от началото на 60-те години Хр. Г. Данов прави опити за книжарска дейност във Велес, подпомогнат от Братство “Просвещение”11..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024