Българският говор във Връбник, Албания

21/11/2019

Изглед към центъра на село Връбник
сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 2.
Христова, Евд. Остатъци от разложен назализъм в един краен югозападнобългарски говор в Албания... 61–66

Обект на това пзследване е един неописан досега диалект or крайния югозапад на българското езиково землшце - говорът иа село Връбник в държавните граници на днешна Р Албанпя. Селото се иамира в Югоизточна Албанпя в областта Девол, на границата с Р Гърция. Разположено е на малка равнина в планинска местиост в най-югоизточната точка на Албания. 

На 30 км в северозападна посока се намира град Корча, а на 7 км - административният център на областта - град Билища. На север от село Връбник на разстояние от около 10 км. е езерото Мала Преспа. За исторнята на селото не се знае почти нищо - освен това. че е много старо. 

Няма данни за името му. По народна етимология, доста вероятно, то е свьрзано с многото върби, растящи около малката селска рекичка. Населението е българско и православно. Cera наброява около 300 души в 70 къщи. Българскнят език в съществуващото още преди Балканската война начално училище е бил заменян ту с гръцки, ту с албански в зависимост от господството, установявано в областта Девол. 

Въпреки това местният говор днес с запазен, най-вече при по-възрастните, които не знаят албански и единственото им средство за общуване с диалектът. Младите помежду си разговарят на него, нo знаят и задължителния от училище албански език...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024