Образованието в Петрич до 1944 г.

22/11/2019

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 1. Бъчварова, Д. Образованието в Петрич (1912–1944)... 67–74

Освобождението на Пиринския край от турско робство и присьединявансто му към свободните предели на българската дьржава дават нов тласък за развитието на образователното дело в град Петрич и околията. 

Открити са нови училища, сьществуващите стари са реконструирани. разширени и съобразени с изискваиията на закона за Народно просвещение приет от Народното събрание през 1909 година. Според закона училищата се делят иа: детски, с възрастова граннда от 4 до 7 години, начални, с четири отделения. прогимназията е с тригодишен курс на обучение. а средното (гимназиално) образование трае пет години. 

Оформят се три вида гимназии (класическн, полукласически и реални) като към средното образование се отнасят и педагогическите училища. Така утвърдената система на начално, основно и средно образовпнис в общи лшши се запазва десетилетия наред и практически обхваща целня период до Втората световна война...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024