Българите и българските селища в Източна Тракия

16/01/2020

сп. "Македонски преглед", година XXVIIII, 2006, № 4. Маджаров, П. Българите и българските селища в Източна Тракия … 129 - 144 

Най-старото историческо население в Източна Тракия е било тракийското, за което дават сведения гръцките историци от III в. пр. н.e. Херодот, Тукидид и Ксенофонт.

 Макар че траките са били многоброен народ, според старите автори, следи от големи селища те не са оставили. Въпреки това се срещат име, на на селища от чисто тракийски произход като Виза, Визица, Урдувиза, Ускудама, Одрин, Друзипара, Тарподиза, Девлетли агач, Орудиза (Елхово), Садоме  Факия и др. Ако се съди по многобройните могили, които се срещат на всяка крачка в Странджа, ще трябва да се приеме, че такива селища е имало по цялата планина, макар да не се знаят имената им и да не може да се видят други следи от тях. 

По могилите следва да се съди, че Странджа е била гъсто населена с тракийско население. Такива селища се срещат около Созопол, Приморско, Василико, Ахтопол, Граничар, Богданово, Мадлеш, Бяла вода, Звездец, Стоилово, Калово, Визица, Граматиково, Малко Търново, Сушица, Кладара...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024