Eкзархията в защита на българските интереси в Македония и Одринско

17/01/2020

Българските владици при освещаването на
 църквата „Свети Стефан“ в Цариград, 1897 година
сп. "Македонски преглед", година XXVI, 2003, № 2. Добриянов, Т. Българската екзархия в защита на българските национални интереси в Македония и Одринско … 117-122

На 27 февруари 1870 г. е издаден султански ферман за учредяване на Българска екзархия. Според фермана Екзархията е независима от Цариградската патриаршия. По гражданските въпроси тя кореспондира директно с Високата порта и сама урежда своето вътрешно управление. 

Член 10 на фермана определя и духовната юрисдикция на Българската екзархия, която има 16 епархии, от които в Македония тя включва 7 епархии, оглавявани от владици — Охридска, Битолска, Скопска, Дебърска, Велешка, Струмишка и Неврокопска, и седем с наместници — Костурска, Леринска, Воденска, Солунска, Поленинска (Кукушка), Серска и Мелнишка, както и две в Беломорска Тракия — Драмска и Одринска, с над 1300 свещеника, 1600 черкви, 73 манастира...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024