Притча Самсонова или още за хаджи Михаил Попфилипов

20/01/2020

сп. "Македонски прегледгодина XXVIII, 2005, № 1.Райкова, М. Притча Самсонова или отново за творчеството на разложкия книжовник хаджи Михаил Попфилипов … 81 - 96

Няколко текста от ръкопис No 1321 НБКМ са насочени към жените и един от тях е именно Притча Самсонова, в която е разгледан може би най-основно въпросът за дългоочаквано чудодейно зачатие при бездетни от дълго време семейства. 

Обърнато е внимание и на последствията от неподходяща женитба (но все пак не с такива фатални последици като втория брак на Самсон), както и на вредата от пиенето, засягаща и мъжете, и жените... Акцентът в пресъздадения библейски разказ се различава от основното послание на апокрифа Слово за силния Самсон. Вниманието в цитирания библейски текст е съсредоточено не върху коварството на жените, както е в апокрифния текст, а върху посочените по-горе основни въпроси. 

Може да се предположи, че изборът именно на тези глави от Книгата Съдии Израилеви се дължи на нелошото и, както личи и от други подбрани от хаджи М. Попфилипов текстове, по-скоро снизходително отношение към жените, отколкото на осъждане на женското коварство.

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024