Историографията за „македонския език“ (1945-2001)

22/01/2020

сп. "Македонски преглед", година XXVIII, 2005, № 1.Любенова-Бакалова, М. Историографията за „македонския език“ 1945-2001 г. … 33-54

"...Основни страни в спора са оформилите се през 90-те години на миналия век два лагера антиконевисти (Ст. Ристески, Ст. Киселиновски, Д. Димитров и други), които се обявяват за ревизия на македонската азбука и лексика като се премахнат съществуващите само в сръбската кирилица графеми љ и њ и се въведе буквата ъ: и коневисти  - Т. Стаматоски, Ат. Вангелов, Л. Спасов и други, които са за запазване на статуквото. Този спор свидетелства, че скопският книжовен правопис не е стабилизиран и до днес в Р Македония..."

 Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024