Българската католическа семинария край Солун

18/02/2020

сп. "Македонски преглед", г. XLII, 2019, кн. 2. Гл. ас. д-р Николай Иванов Франция и училищата на лазаристи, възкресенци  и сестрите йосифинки в Османската империя  (Македония и Тракия) от средата на ХІХ в.  до Балканските войни 1912 – 1913 г.   ...71 - 86

“...През 1885 г. в местността Зейтинлък лазаристите основават най-значимото си образователно учреждение в европейските територии на Османската империя. Това е Българската католическа семинария. Провинциалният съвет на конгрегацията взема решение през 1883 г. да се изгради средно духовно училище в близост до Солун. Върховният ръководител Антоан Фиат (1878–1914) пристига през ноември същата година и лично инспектира осъществяването на проекта. 

Брат Обауер, който е архитект на лазаристите, разработва плановете на новото здание, които предвиждат масивна сграда, която е разделена на две за Голяма и Малка семинария, обширен приземен етаж със зала, която ще служи за параклис за богослужения от източен обред. Сградата ще бъде заобиколена от градини. Освен това в близост ще се изгради ферма. Първоначално Конгрегацията на Мисията отпуска 100 000 франка за закупуването на терен и за построяването на училището. Впоследствие окончателните разходи за реализирането на проекта достигат 300 000 франка. 

Лазаристите получават подкрепата на френското правителство и на Ватикана. Българската католическа семинария, която е с възможност да приюти 150 деца, отваря врати на 19 октомври 1885 г. и приема 43 момчета, някои от които са възпитаници на сестра Морел, а другите идват от околните села6. Училището, което съществува до 1914 г., се състои от Малка и Голяма семинария, където децата получават богословско и средно образование. Към заведението има и отдел, който обучава момчетата в практически занаяти. След отварянето на учебното заведение в началните му класове постъпват възпитаниците на мъжкото училище „Св. Венсен“, администрирано до този момент от Сестрите Викентинки7. 

Орденът „Св. Лазар“ отдава голямо значение на Българската католическа семинария (Зейтинлъкът) за формирането на униатски свещеници. През 1890 г. супериорът на учреждението Горлен изпраща писмо до Директора на Фондацията на източните училища, където дава сведения за ситуацията в Македония и показва надеждите на конгрегацията за религиозното възпитание на българските младежи. Съгласно информацията на мисионера българските католици в областта наброяват 30 000 души, разпределени най-вече в 40-на гъстонаселени села и градове. 

Повечето от тях редовно спазват религиозните обреди и е необходимо да се осигурят свещеници за по-големите села, за да се обслужва паството. По-нататък в писмото си Горлен оценява предназначението на семинарията в настоящия момент, тъй като тя е единственото средно богословско училище на лазаристите в региона. Неговите възпитаници през следващите години трябва да заемат местата си сред местните католици от източен обряд. Фактите, изложени в писмата и докладите на лазаристите в Македония, са отчетени от Фондацията на източните училища и тя поема ангажимент за финансиране на духовното училище на ордена „Св. Лазар“. 

Генералният съвет на организацията редовно финансира свещениците, като субсидията за учебните им заведения в Солун и околностите на града за периода от 1886 г. до 1892 г. е в размер на 12 000 франка. Основната част от тези средства са предназначени за семинарията8...“

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024