Български войнишки гробове в Гърция

13/02/2020

Надробна плоча на български войн в британските военни гробища
край село Киречкьой (Пейзаново), Солунско
сп. "Македонски преглед", г. XLII, 2019, кн. 2. Радослав Христосков. Български войнишки гробове в Гърция ...87 - 98

В Първата световна война България губи над 100 000 войници и офицери1. Немалка част от тези загуби са причинени на Солунския фронт, като мнозина от българските военни остават непогребани, в други случаи – гробовете им са изравяни, за да се положат кости на починали гръцки бежанци през 1914 г.2 Българската държава прави опити в периода между двете световни войни да формира гробища в Северна Гърция в Сяр, Драма, Кавала, Дойран, Кукуш, Ангиста, Гюмюрджина и Ксанти, но неуспешно3. 

Повреме на войната българи са погребани в Солун (227 + 125), във Валовища (287 + 79), Драма (312),  Гюмюрджина (498), Ксанти (333), но и в 28 други райони в Гръцка Македония и Тракия4. През 1940 година посетилият две години по-рано солунското търговско изложение български представител Ангел Петров изпраща изложение до военния министър ген. Теодосий Даскалов, в което описва състоянието на българските войнишки гробове от Първата световна война в Солун. 

Прилага списъци с погребаните 22-а души в смесеното българо-германско гробище, което през 1946 година е изличено5, и на 35 от общо 45 войника, погребани в британското военно гробище в Зейтинлъка (Лембет) в Солун6. Неизвестно за Петров остава наличието на български войнишки гробове и в едно от другите солунски британски военни гробища, а именно Микра (Малкия Карабурун), където на Архангелова задушница през 2016 г. беше отслужена заупокойна молитва от българска страна.7 

Освен в тези гробища, кости на български войници лежат и в британските военни гробища Киречкьой-Хортакьой, Струма, Саръгьол и Брало (Централна Гърция). Те са изключително поддържани от Комисията за военни гробища на Британската общност (Commonwealth War Graves Commision или CWGC), финансирана от правителствата на Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка и Индия, и грижеща се за редица британски военни гробища, включително в България.8 

Следният списък представя имената на всички 223 починали в плен български военни в британски военни гробища от Първата световна война в Гърция, съставен чрез архивно проучване от базата на CWGC и на теренно проучване и заснемане на гробовете от лятото на 2016 г. В Беломорието британски военни гробища има още в Дедеагач, южно от Дойран и в Карасуле, но там няма погребани български войници...

Целият материал четете тук:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024