България подпомага училище в Голо бърдо, Албания

27/02/2020

Ученици от българската общност в днешна Албания
 се радват на всеки подарък и дори жест от нашата държава
Снимка: Българско посолство в Тирана, Албания
Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 2

Николай Иванов

Българското министерство на външните работи за пръв път официално предостави безвъзмездна финансова помощ за нуждите на училище „Елез Кочи“ в село Голямо Острени, Голо бърдо, днешна Албания. 

Предвижда се със средствата да бъде изграден специализиран IT кабинет, който ще подпомогне обучението на близо 320 ученици от този регион на страната. Междувременно на последното заседание (22 януари) на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание стана известно, че по данни в Министерството на външните работи, към настоящия момент в Албания местните граждани с българско самосъзнание наброяват между 35 и 40 000 души. 

В момента териториалното разпределение на албанските жители с българско национално самосъзнание е концентрирано в няколко области, както следва: област Голо Бърдо, района на Преспа, област Кукъска Гора. Много от тях обаче вече живеят и в столицата Тирана, както и в други градове като Дуръс, Корча, Елбасан.

Към днешна дата на територията на Албания функционират шест дружества на българското национално малцинство, разпределени в две групи, като едната от тях включва три дружества, които са доста по-активни в своите действия. В същото време има регистрирани още три, които в момента са в процес на утвърждаване на своята дейност и на своето функциониране. По експертната оценка има немалък потенциал за създаване и на още повече български дружества в Албания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024