„Македония“ и „Хайдушки копнения“ на Яворов – възможните контексти

10/03/2020

сп. "Македонски преглед", г. XLII, 2019, кн. 3. Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски. Темата „Македония“ и „Хайдушки копнения“ на Яворов – възможните контексти... 51-68

Но Македония е драматичното име-събитие в недовършената История на българския сюжет „Освобождение“. 

Тя задава стойностите, подрежда и йерархизира този сюжет. Македония е събитието, несвършилото място на Героическото начало при вече приключилото за България време на героиката (констатирано от Вазов). Македония е все още незараснала българска рана, която постоянно възбужда националната памет. 

Тя активира темата „освобождение“, когато то е факт, но не е приключено – тема, продължила да произвежда текстове, защото контекстът е още актуален...

Целият материал четете по-долу:

   

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024