"Време е за Македония“ – една година от началото на телевизионното предаване на МНИ

28/04/2020

"Време е за Македония“ – една година от началото на телевизионното предаване на МНИ

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 4.  

Лари-Лабро Королов, редактор на в. „Македонска трибуна“, печатен орган на МПО и доц. д-р Ал. Гребенаров – гости на предаването „Време е за Македония“, водено от Костадин Филипов (21.09.2019) 

 Измина една календарна година откакто на 3 март 2019 г. по случай националния празник на страната стартира предаването на Македонския научен институт по Национална телевизия „България – 24“ под наименование „Време е за Македония“. То осъществи замисъла на Програмния съвет на МНИ – с приоритет да гостуват членове на Института, които да популяризират миналото на Република Северна Македония и да коментират проявите на местния обществено-политически и интелектуален елит. 

Сред гостите преобладаваха историците, но не липсваха етнолози, политолози, езиковеди и други учени. Участниците в емисията бяха и потомци на български родове от Вардарска и Егейска Македония, както политици, журналисти, общественици и лица, някои, живеещи извън пределите на страната, вкл. и „зад океана“. 

Не бяха забравени и проблемите на българите в Западните покрайнини, чийто брой застрашително намалява. Понастоящем МНИ е първият научен институт в България със собствено телевизионно предаване, включващо теми от историята, културата и геополитиката. За популярността на емисията допринесоха ерудицията и опитът на журналиста Костадин Филипов. Той е запознат от дълголетия с проблемите в Западните Балкани, особено в Македония, а в тънкост – и с „кухнята“ на телевизията, която има свои особености и задекранни „потайности“. 

Рубриката „Памет“, водена от Владимир Митов, също допринесе за засилващата се гледаемост. Чрез нея се представиха ценни исторически извори за преломни събития, както и биографии на дейци, оставили дълбока диря в българското църковно-училищно дело и националноосвободително движение. Емисията с метафорично заглавие „Време е за Македония“ бързо намери своето място в телевизионното пространство. Тя стана не само разпознаваема, но и търсена, което и без социологически проучвания показа потребностите на обществото от подобни предавания. 

В рамките на често недостигащите за цялостен обзор петдесетина минути се оценяваха събития в широк хронологически и тематичен диапазон от миналото и настоящото на Република Северна Македония. Представени бяха организираните от МНИ форуми и изложби, най-новите му издания, в т.ч. книги, печатният му орган сп. „Македонски преглед“, който се разпространява в огромен брой библиотеки по света, настоящото електронно ежемесечно издание „Бюлетин на Българите на Балканите и по света“, разпращано до множество адресати у нас и в чужбина. 

Предаването позволи на зрителите да се запознаят и с авторски трудове, посветени на областта, отпечатани от други издателства, вкл. и в Скопие. Тенденциозните чуждестранни изследвания, съдържащи съмнителни тези и „изкривена“ интерпретация на факти бяха подложени на критичен анализ и получиха достоен отговор в него. Зрителите станаха съпричастни както на представената огромна научна продукция, така и на подготвените от членовете му декларации, становища и анализи по Македонския въпрос, които затвърдиха позициите на МНИ като водещ научно-експертен център по проблемите на географско-историческата област Македония. 

 За чест на ръководството на Национална телевизия „България – 24“, която включи ежеседмичното предаване „Време е за Македония“ в програмата си с няколко повторения, не бяха налагани никакви тематични, хронологични, а още по-малко политически напътствия и/или ограничения при коментарите в студиото. Водещият и гостите изказваха свободно своите тези, представяйки собствена гледна точка за миналото, изразяваха коментари и хипотези за настоящето и бъдещото обществено-политическо развитие на Република Северна Македония. 

Предаването от самото начало бе и си остана рядко срещана у нас родолюбива трибуна на свободомислещи хора, обичащи не само Македония, но и историческата истина. Показателен пример в това отношение е, че между разискваните събития бяха не само чудовищните репресии срещу българското население в Народна Република Македония, отнели живота на хиляди души. 

Във фокуса на предаванията бяха и насилията за отродяване на населението в НР България, особено в Пиринския край, извършени от управляващите в София след 1944 г. Те засягат огромен брой лица, отделни учреждения и организации, между които и Македонският научен институт. Надяваме се, че колегиалното партньорство между Национална телевизия „България – 24“ и МНИ ще продължи и дори ще се засили след отшумяването на пандемията. 

Членовете на Института имат потенциал и креативни виждания за популяризиране на българското културно-историческото наследство в Република Северна Македония, а също и готовност за развиване на добросъседство и сътрудничество съгласно критериите на европейските ценности, но с почитане на историческото минало и народностна памет. 

 Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024