Доц. д-р Александър Гребенаров по повод 116 години от смъртта на Гоце Делчев

06/05/2020

Слово на доц. д-р Александър Гребенаров, произнесено на 9 май 2019 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на възпоменателен концерт по повод 116 години от героичната смърт на Гоце Делчев

 В словото си председателят на МНИ доц. Ал. Гребенаров изтъкна ролята на Гоце Делчев като идеолог за организиране на националноосвободителното движение на българите от Македония и Тракия. Посочи негови съидейници, между които Климент Шапкарев, Васил Пасков, Христо Силянов, възпитаници на Софийския университет „Кл. Охридски“. 

Спря се и на усилията на проф. Любомир Милетич – ректор на СУ, председател на БАН и на МНИ, който записва и обнародва след Първата световна война спомени на множество освободителни дейци. Те влизат в поредицата на Института „Материали за историята на македонското освободително движение“ и до днес са безценни исторически извори за епохата, в която живее и се бори Гоце Делчев, както и хилядите членове на ВМОРО. 

В края на изказването си доц. Гребенаров изтъкна, че въпросът за българската народност на Г. Делчев, оспорвана днес в Скопие, е напълно безпредметен. Животът и делата на безсмъртния апостол на свободата на Македония показват, че той се чувства българин, и призова да не накърняваме историческата истина и паметта за героя в ползва на държавно-политически цели.


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024