Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт

четвъртък, 18 юни 2020 г.

сп. "Македонски преглед", г. XLII, 2019, кн. 4. Николета Войнова. Чуждестранните почетни членове  на Македонския научен институт  от Централна и Източна Европа (1923 – 1947) ...107 - 124

Последиците от Ньойския мирен договор и разпокъсването на българските територии влекат след себе си протести на различни равнища. Създаването на Македонския научен институт на 21 декември 1923 г. като една от легалните организации в Царство България, поставяща си за цел съхраняването и изследването на българското културно-историческо наследство в географската област Македония, е една от тези последици. 

В периода 1923 – 1947 г. за почетни членове на МНИ са избрани редица чуждестранни учени, които в своите изследвания и обществена позиция засягат Македонския въпрос като съставна част от Българския национален въпрос. Това са 16 учени от 6 държави – Великобритания, Германия, Полша, Русия, Франция и Чехия[1].

Част от тях са известни на българската общественост преди войните за национално освобождение и обединение (1912 – 1918), а друга – в годините след подписването на Ньойския договор, когато публикуват изследванията си. Тези учени са именити езиковеди, историци, етнографи, юристи, художници и др. Многопосочни са научните институции, с които те са свързани в Царство България. 

Някои са приети като гост-преподаватели във Висшето училище (дн. Софийски университет „Св. Климент Охридски“), други са избрани като дописни членове към Историко-филологическия клон на Българската академия на науките[2]. 

Свързващото звено между тях е позицията им по Македонския въпрос, заради което са приети в Македонския научен институт. Настоящата публикация ще се съсредоточи върху почетните членове на МНИ от Централна и Източна Европа. Тези учени са Лубор Нидерле и Лудвик Куба от Чехия, Мечеслав Малецки и Станислав Слонски от Полша, Николай С. Державин, Никодим П. Кондаков, Павел Н. Милюков и Афанасий М. Селишчев от Русия...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022