Яворов – активен деец, идеолог и историк на ВМОРО

12/06/2020

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 2. Марковска, М. Яворов – активен деец, идеолог и историк на ВМОРО и най–близък другар и съратник на Гоце Делчев... 13–44.

"...Активната дейност на Яворов като функционер на македонското освободително движение започва след идването му на служба в София, в началото на октомври 1900 година. Отседнал първоначално в хотел “Македония”, той скоро се настанява в обща квартира заедно с македонския деец

Иван Димитров Строгов. Последният си спомня: “Яворов беше в нашите среди още с пристигането си в София. Той беше във връзка с македонското движение още преди това...”5 С желание да служи по-пълноценно на македонската кауза, наскоро след идването си в столицата, Яворов изпраща молба до Българската екзархия в Цариград да бъде назначен за учител в Македония или Одринско. Но за голямо негово огорчение на 25 октомври 1900 г. получава отговор, че няма вакантни места.

По това време попада и в средата на литераторите, групирани около сп. “Мисъл”, сред които са д-р Кръстев, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Т. Г. Влайков и Ив. Ст. Андрейчин. Но, независимо от тяхната благосклонност към него, той не може да се приобщи духовно към тях.За него Пенчо Славейков казва на Мара Белчева: “Не е светски човек, не го ли видиш, цял потънал в своя мир. Дай му само с харамии да дружи. Там си е той свободен”6. И действително това е така - своята истинска среда Яворов намира сред македонските революционери.

През пролетта на 1901 г. той се запознава и с легендарния апостол на свободата - Гоце Делчев, задграничен представител на ВМОРО в София. В лицето на “безстрашния” революционер, със “свръхчовешка енергия”, поетът вижда “най-съвършеният израз на духа и подвизите на народа, който се бори за един свободен живот”..."

Целият материал четете по-долу:

1 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024