Алфред Грийнуд Хейлс (1860 - 1936)

21/07/2020

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020 г., бр. 7. 

160 години от рождението на Алфред Артър Грийнуд Хейлс (Hales, Alfred Arthur Greenwood) (21 юли 1860, Аделаида, Южна Австралия – 21 декември 1936, Англия). 

Журналист и писател. Получава образование в родния си град, отрано се увлича в приключения, проучва природните богатства на Австралия, сътрудничи на различни местни и английски вестници, автор е на новели, разкази и 9 романа. Като военен кореспондент на английския вестник „Дейли нюз“ участва в Англо-бурската война (1898). През август 1903 г. Хейлс пристига в София; установява контакти с четници, войводи, офицери; включва се в отряда на подполковник Стефан Николов; участва в сражения между обединените чети и турски войски край с. Пирин, Мелнишко и с. Белица, Разложко; посещава и описва ограбени и опожарени селища. 

Изпраща поредица от статии за лондонския „Дейли нюз“, подробно описва целите на въстанието (1903), освободителното движене, въоръжението и ежедневния живот на четите; характеризира водачите на въстанието и войводите; отстъпва заедно с бежанците от Разложко, подпомага и сам участва в спасяването на деца и възрастни в Рила. 

Неговите статии правят силно впечатление на английската общественост – четени са в църквите и училищата; вестникът открива подписка за събиране на средства и чрез Балканския комитет те са изпратени в пострадалите райони. Хейлс се възхищава от героизма и себеотрицанието на въстаниците, апелира към английското обществено мнение и Европа за подкрепа на справедливата борба на македонските българи за национално освобождение.

Д-р Володя Милачков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024