140 години от учредяването на Македонска дружина

31/08/2020

140 години от учредяването на Македонска дружина

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, брой 6.

Дружеството е учредено на 30 август 1880 г. в Пловдив. Сред неговите основатели са свещеник Георги Тилев, Иван Ст. Гешов, Иван Говедаров, Константин Величков и др. Дружеството решава да приеме (с известни промени) за свой устав, този на цариградската Македонска дружина от 1871 г. си поставя за задача да изгражда подкомитети в Източна Румелия, княжество България и Македония, да събира дарения и да се грижи за нравственото подпомагане на македонските българи. Начело на дружеството стои изборно настоятелство от 5 члена. 

Основните средства дружеството набира чрез дарения, съобразно волята на дарителите. Прекратява дейността си през пролетта на 1881 г. 

За съставянето на рубриката са използвани статии на Л. Стоянов, Р. Караганев, Г. Марков, Р. Симеонова и др. от Алманах на българските национални движения след 1878 г. (С., 2005, с. 167, 240, 308–309, 546), материали с авторството на Е. Трайкова, Г. Н. Николов, Пл. Павлов и др., а също и позовавания на енциклопедични и справочни издания и интернет сайтове и публикации. 

Д-р Володя Милачков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024