Македония или „Южна Сърбия"?

14/08/2020

сп. "Македонски преглед", год. XII, 1940, кн. 1. Яранов, Д. Македония или „Южна Сърбия"?..., 4362

В началото на месец ноемврий 1939 г. проф. Никола Вулич, член на Сръбската академия на науките в Белград, държал пред Сръбския културен клуб в Белград сказка на тема: „Южна Сърбия или Македония"?

В белградския вестник „Врeме" от 16 ноемврий 1939 г. се появиха обширни извадки от тази сказка. От тях ние можем да съдим много добре за същността на сказката и за аргументите, с които проф. Вулич е подкрепил тезата си, поради което считам, че може да се даде полагаемият се отговор още от сега. 

Когато проф. Вулич напечати сказката си in extenso, тя сигурно ще получи и съответния по-пълен отговор...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024