Към историята на Охридската архиепископия-патриаршия

16/08/2020

сп. "Македонски преглед", 1940, год. ХII, кн. 1. Ив. Снегаров, Към историята на Охридската архиепископия-патриаршия...1 - 42
 
 На 16 януарий 1767 год., по искане на Фенер и по заповeд на султана Мустафа III, била унищожена славната Охридска патриаршия след осемвeковен борчески живот. Тя се борила за своето независимо съществувание и във византийско време, и под турска власт. Ето вече 173 години се изминаха, откогато тази автокефална Българска църква, наследница на Преславската патриаршия, е престанала да живее. 

При все това тя ще живее в съзнанието на охридското българско население. Спомените за последния охридски патриарх Арсений се предават от старите поколения на младите с елегичната песен на охридския поет Григор Пърличев. От историята на Охридската патриаршия се интересуват не само българските учени, но и чужди историци. 

Бележитият руски църковен историк Е. Голубински, професор в Московската духовиа академия, ѝ посвети цял отдел в своя ценен труд „Краткій очерк исторіи православныхъ церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-валашской" (Москва 1871)...  

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024