Последните дни на Кукуш

17/08/2020

сп. "Македонски преглед", 1940, год. ХII, кн. 1. Владимир Караманов. Спомени от последните дни в Кукуш през 1913 год...87 - 112

Станалият вече исторически ден, 16 юний 1913 год., бe недeля. Както обикновено в такъв ден, град Кукуш имаше праздничен вид. През тоя ден се забелязваше слабо движение на войниц из града. Войсковитe части (2-а бригада на 3а балканска дивизия и две скорострелни отдeления полска артилерия от 6и артилерийски с. с. полкъ), които квартируваха от втората половина на м. май с. г. въ града и близките околности, бяха напустнали от няколко дни тия места и заели предната кукушка позиция, на около 12 км. южно от града, по височините между реката Женско, вливаща се в Аматовското езеро, и Курудере, приток на р. Галик. Почти по средата на тая позиция минаваше и железният път от Кукуш за Солун...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024