Спомени от последните дни на Кукуш

20/08/2020

сп. "Македонски преглед", 1940, год. ХII, кн. 2. Влад. Караманов. Спомени от последнитe дни в Кукуш през 1913 год. (II)... 
77 - 93

"...Към 4 часа сутринта на тоя ден, заедно с кукушкия кмет Анго Пoшов, гумендженския пристав С. Войводов и няколко души от останалите полицейски стражари в Кукуш, се отправихме на наблюдателния пункт при манастирчето „Св. Георгий". 

Това направихме, за да научим някои новини по гръцкото нападение през нощта и да понаблюдаваме боя, който се водеше до това врeме главно по левия участък на позицията и най-силно на крайния ляв фланг, в долината на р. Галик, откъдето неприятелят правеше обход на нашата позиция. 

Тукъ заварихмe в усилена работа щабовете на дивизията и бригадата. Генерал Сарафов, заедно с полковник Рибаров, наблюдаваха зорко боя. Всичкото им внимание и усилие бяха насочени към застрашеното място от позицията. Началниците на щабовете и на артилерията предаваха постояно разпорежданията на двамата висши началници, както и своите до началствуващите лица на двата участъка от позицията.

Заповедите се предаваха било по телефоните, на които мрежата не бе още повредена от пожарищата и артилерилта, било чрез нарочни ординарци..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024