Плиска в географски карти от XVII и XVIII в.

21/08/2020

сп. Македонски преглед, 1940, год. XII, кн. 3. В. Бешевлиев. Плиска в географски карти от XVII и XVIII в...43 - 50

Най-старото за сега споменаване на първата българска столица Плиска е от 822 г. в надпис от Чаталар (No 11 в моето издание) [1] р. 5 и сл.: ἰς τῖς

Πλσκᾶς τὸν κάνπον μένοντα κτλ. 

У византийските хронисти [2] този град се споменава за пръв път от Лъв Дякон между Преслав и Дръстър под формата Πλίσκουβα във връзка с поражението на руския княз Светослав в 972 г.:...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024