Във Враня започва записването на българите в Поморавието

02/09/2020

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 8

В началото на септември ще започне регистрация на принадлежащите към българското национално малцинство във Враня в регистъра на Българо-сръбския център. 

Регистрацията ще се проведе в помещенията на центъра и в случай, че епидемиологичната ситуация се влоши поради проблеми с коронавируса, гражданите ще могат да подават заявките си по електронен път. В регистъра могат да се вписват само лица с българска националност. Регистрацията ще се извърши въз основа на документация, доказваща произхода на лицето. 

Това могат да бъдат свидетелства за раждане, свидетелства за смърт, удостоверения и друга подходяща документация.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024