Д-р Хараламби Буров и идеята за обединена България

08/09/2020

сп. "Македонски преглед", 2001, кн. 4. Ст. ас. Росица Ангелова. Д-р Хараламби Буров и идеята за обединена България... 61 - 72

Малкото градче Лясковец има свое място в българската история. Родолюбието на жителите му, проявено през Възраждането и войните за национално обединение, приносът им в развитието на българската култура, както и усъвършенстването на градинарството и лозарството дават основание те да се гордеят, че са допринесли за формирането на свободна България[1]. Значителна е дейността на лясковската фамилия Бурови. 

Представителите й се ангажират при решаването на обществените проблеми на Лясковец и от утвърдените си икономически позиции се стремят да ги решават. В продължение на десетилетия те са свързани непосредствено с ръководството на българската община и вземаните от нея решения. Ревностно полагат грижи за напредъка на просветното дело в града, подпомагат училищата и църквите, подкрепят националноосвободителните прояви и допринасят за издигането на Лясковец като духовен център през Възраждането. 

Тази им разностранна дейност не убягва от погледа на професионалните историци. На дейността на Ан. Ат. Буров и неговите братя през Възраждането[2], както и на Ат. Д. Буров има посветени много страници[3]...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024