Поп Коста Савов Чилев и идването на Васил Левски в Разлог

09/09/2020

сп. "Македонски преглед", 2001, кн. 4. Д-р Георги Тренчев. Още за приписката на поп Коста Савов Чилев и за идването на Васил Левски в Разлог... 139-143. 

 Апостолът, познавайки добре разпространението на българския етнос в пределите на Турската империя, в своята революционна дейност се стреми да обхване и приобщи към борбата за национално освобождение населението от всички краища на Отечеството ни. 

Този свой стремеж той най-добре изразява в една своя дописка до в. "Свобода" на Любен Каравелов от началото на 1871 г., в която той заявява: ¨... и ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни с пълна свобода в земята ни - там, дето живее българинът: в България, Тракия и Македония¨{1}...

Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024