Формите на лексемата „български“ в Егейска Македония

23/10/2020

сп. "
Македонски преглед", 2020, год. XLIII, кн.1. Лари (Лабро) Королов. Бележка за формите на лексемата „български“ в диалектите на Югозападна и Южна Централна Македония ........ 145 - 148

"...За целите на този текст под Южна Централна Македония се разбират най-източните костурски села12, най-югоизточните лерински (селата по линията Горничево – Зелениче – Прекопана и на югоизток от нея), Кайлярско, Воденско, Мъгленско, Ениджевардарско и Долновардарско, всички от тях на гръцка територия от 1912 г., както и Гевгелийско в днешна Репулика Северна Македония. 

В диалектите там13 се чуват следните форми: бугарин, Бугарка, Бугарйа, бугарцки, бугарцка, бугарцко..

Очаквайте цялата статия скоро...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024