Полковник Борис Дрангов

08/12/2020

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 3. Петров, Т. Полковник Борис Дрангов... 23–44 

Полковник Борис Стоянов Дрангов е виден български военачалник, военен теоретик, педагог, психолог и публицист, един от дейците на националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринска Тракия, участник в Балканската и в Първата световна война, който загива за свободата на Македония и за обединението на отечеството. 

За неговия живот и дейност като офицер - командир, педагог, писател и психолог, както и за революционната му дейност и за военноисторическото му наследство съществуват някои изеледвания. Най-напред Тодор Бъчваров през 1918, а след това и през 1921 г. отпечатва първата публикация, посветена на Борис Дрангов.

През 1934 г. по повод 17-годишнината от смъртта му в печатницата на Армейския издателски фонд в София е отпечатан единственият брой на специалния възпоменателен вестник „Дрангов лист".2 

 Подобен вестник, но под името Хкопска школа" е издаден от възпитаници на Дрангов през ноември 1941 г. също в столицата.3 Двата вестника съдържат спомени, материали и други публикации на негови бойни другари, възпитаници, колеги, началници. Отделим спомени на страниците на периодичния печат или самостоятелно се публикуват и през следващите години...

Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024