За езика на старите македонци и езиковата ситуация в Северна Македония

09/12/2020

сп. "
Македонски преглед", 1997, кн. 3. Ив. Дуриданов. За езика на старите македонци и неговото отношение към славянските езици (По повод една псевдонаучна статия)... 141–144 

В скопското списание „Дело" от 16.11.1996 г. под рубриката „Полемики" е публикувана статия от Георги Котевски от Битоля под заглавие „Собеседникот го имаш". Авторът води спор със своя съгражданин Младен Сърбиновски във връзка с неговата статия под наслов „На сите опоненти им нудам явен дуел", излязла в същото списание (29.XII.1995 г.). Удивително е, че редакцията на списанието, без да се консултира с учени, специалисти по стара история и лингвистика, помества такива материали, конто целят да заблудят неговите непосветени в науката читатели.

Авторът на статията Котевски се заема да докаже представяната не за пръв път ненаучна теза за проиэхода на „македонската нация" и „македонския" език, като тръгва от древния период на македонската държава, т.е. от държавата на Филип Македонски и Александър Велики, и на старомакедонския език, който бил „зачуван до денес во иминята на градовите, реките, котлините, погребните царски места и др.". 

Той се представя на читателя като учен, чиято дългогодишна системна работа около древния език на македонците от времето на Филип и Александър го довела до съзнанието, че днес в говоримия „македонски" език съществува цял низ производни думи според „функционалната етимология"...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024