БРСДП (об) и националното обединение (1908 - 1912)

15/01/2021

Димитър Благоев и Янко Сакъзов,
началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 3. 
Табакова, Кр. БРСДП(об) и войната като път за националното обединение (1908–1912)... 41–68

"...Така в периода 1908-1912 г. БРСДП (об) очертава своята линия на борба против милитаризма, въоръжаването и военните конфликти. Нейната позицията е в синхрон с постановките на Втория интернационал и тя се опитва да ги приложи на практика. Антивоенната политика на БРСДП (об) трябва да се разглежда с оглед на нейната конкретна партийна програма и схващанията й за решаването на конфликтите. 

 Поставяйки в тясна връзка вътрешното развитие с външната политика, социалистите акцентират преди всичко на вътрешното демократизиране на страната. БРСДП е за социалистическа революция, но единственият път за реализиране на крайната цел, е „пътят на легалните масови политически и икономически борби на пролетариата... 

А те могат да се водят само при най-широко демократизиране на обществено-политическите институции. Ето защо ние сме крайни и непримирими привърженици на демокрацията в рамките на днешното общество".35..." 

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024