Съдържание на списание "Македонски преглед", 2020, бр. 1-4

16/01/2021

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XLIII, 2020, № 1

Проф. д.ист.н. Илия Г. Илиев. Кирило-методиевската проблематика в книжнината на Охридската архиепископия (ХІ – ХІІІ в.) ...7 
Prof. Iliya G. Iliev, DSc. The topic of Cyril and Methodius in the Literature of the Ohrid Archbishopric (11th through 13th Centuries) ...25 
Д-р Силвия Аризанова. Някои въпроси около мощите на св. Йоан Рилски и българския цар Самуил ...43 
Проф. д-р Надя Манолова-Николова. Един забравен български духовник – Партений Зографски, Поленински и Нишавски ...51 
Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Официалните турски преброявания на населението като извор за етническия характер на Македония (1879 – 1912) ...75 
Д-р Георги Тренчев. Серското българско мъжко педагогическо училище 1895 – 1913 г. ...99 
Д-р Инна Манасиева. Македонският въпрос в публикациите на Съюза за освобождението на Украйна по време на Първата световна война ...135 
Лари (Лабро) Королов.  Бележка за формите на лексемата „български“ в диалектите на Югозападна и Южна Централна Македония...145 

Документи и материали

Тодор К. Тараков. Обликът на Петрич в първите години след Освобождението. Спомени на Иван Георгиев Чорбаджийски ...149 

Рецензии и отзиви

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев – Един феномен в развитието на българското краезнание. Хаджийски, Ив. С. Здравеопазването в гр. Дупница от 1878 до 2018 г. Дупница, 2018, 577 с.; Същият. Дупнишките художници. Дупница, 2019, 351 с. ... 157 
Радослав Христосков – Заимова, Рая. Живата история или за паметта на една солунска фамилия. Институт за балканистика с център по тракология. БАН, 2019, 128 стр. ISBN: 978-619-7179-11-8 ...167 

Година XLIII, 2020, № 2

Мачией Саламон. Военната операция при Беласица (1014 г.) ...9 
Maciej Salamon. The Belasitza military operation (1014) ...53 
Светлана Куюмджиева. Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век ...89 
Ярослав Рубаха. Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в австро-унгарския печат („Czas“ и „Illustrirte Kronen Zeitung“) ...101 
Виолета Костова. Бежанци в Хасковски окръг след Ньойския договор 1919 г. ...127 
Боряна Бужашка. За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989) ...141 
Лучия Антонова-Василева. Лексиката на Раховец, Призренско като свидетелство за същността на местния говор „Bulgarishtja“ ...169 

Личности

Георги Тренчев. Михаил Попфилипов – учителят и книжовникът от с. Годлево, Разложко (1835 – 1910) ....181 
Стоян Германов. Георги Младенов (1931 – 2020): жизнен път и обществена дейност ...134 

Рецензии и отзиви

Николай Поппетров. Книга за един от създателите на нова България. Илия Тодев. Д-р Стоян Чомаков (1819 – 1893) или „Малък Източен въпрос“. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2019, 288 с. с ил. (поредица „Дълг и чест” № 29). ISBN 978-954-09-1326-1 ...223 
Николай Иванов. Ценен източник за историята на католическите общности в Македония (1839 – 1939). Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839 – 1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul: Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 978-975-428-559-4 ...227

Година XLIII, 2020, № 3

Даниел Цийман. Архиепископията в Охрид по времето на Епирското деспотство (1204 – 1230)...9 
Daniel Ziemann. The Archbishopric of Ohrid in the time of the Despotate of Epirus (1204 – 1230)...21 
Тервел Попов. Крепостите Верея и Сервия – опори на Самуилова България...33 
Петър Кърджилов Светлопис за Илинден 2. Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903) и използвани от Реджиналд Уайън за илюстрирането на книгата му „Балканите отвътре“ (1904 г.)...45 
Георги Н. Георгиев. Добруджанско-македонският паралел в Българския национален въпрос...75 
Бисер Банчев. Празникът на св. св. Кирил и Методий и кирилицата в политическата символика на съвременна Сърбия...89 

Личности

Румяна Симеонова. Константин Симеонов Петканов – един тракиец, отдал се на добруджанското освободително движение...109 

Документи и материали

Петя Жекова, Йордан Симов. Две писма на Анастас Разбойников до Борис Христов...121 
Трендафил Митев. Ценен документ за историята на българския емигрантски патриотичен политически фронт в Северна Америка...129 

Рецензии и отзиви

Николай Поппетров. Съвременната носталгия като ключ към познанието. Емил Димитров. Цариградски носталгии. Културописи. София: Издателска къща Симелпрес, 2019. 322 с., ХХIV с ил., две карти. ISBN 978-619-183-076-3...159 
Явор Митов. Нов принос за историята на югозападните български земи и Самуилова България. Кракра 1. Научни редактори Венцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с ил. ISBN 978-954-07-4981-5...163  

Година XLIII, 2020, № 4

Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ (140 години от нейното основаване)

Предговор...9 
Юра Константинова. Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гордостта на екзархийската образователна система....11
Yura Konstantinova. The Bulgarian Boys’ High School ‘Sts. Cyril and Methodius’ in Salonica – the pride of the Bulgarian Exarchate’s educational system...29
Наум Кайчев. Македонският научен институт с неговите основатели – интелектуален продължител на солунските български гимназии (просопографски аспекти)...45
Тина Георгиева. Сведения за Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в руските архиви (втората половина на ХІХ век)...77
Петър Кърджилов. Светлопис за Илинден (3). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.) и използвани от Фредерик Мур за илюстрирането на книгата му „Балканската следа“ (1906 г.)...87

Личности

Елена Чалгънова. Петър Китанов от с. Лешко (1875 – 1912) – един бележит възпитаник на Солунската българска мъжка гимназия...115

Документи и материали

Михаела Василева. Реч на Божил Райнов „Спомени от учителстването ми с Трайча в Солун през учебната 1882 – 1883 г.“, писана по повод 25-годишнината от смъртта на Трайко Китанчев...139 

Рецензии и отзиви

Георги Тренчев, Юра Константинова. Българите в османския Солун. София: Институт за балканистика с Център по тракология на БАН, 2020, 440 с. с ил. ISBN 978-619-7179-12-5...153 
Списък на съкращенията...159 
Авторите в този брой...161 
Указания за цитиране...163 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024