Книгата за разцвета и разорението на Дреновени с второ издание

08/02/2021

Лари-Лабро Королов. Дренòвени: разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. Второ допълнено издание. София: Македонски научен институт, 2020. 372 с. ISBN 978-619-7377-14-9

Първото издание на книгата, излязло през 2016 г. , бе отдавна изчерпано поради големия читателски интерес към уникалното изследване за живота на българите в Южна Македония. Поради това МНИ се свърза с автора и предложи да издаденово допълнено издание на книгата, което от края на 2020 г. вече е факт.  

Книгата представя историята, езика, обичаите и фолклора на село Дренòвени и на съседния район от Костурско, Южна (Егейска) Македония. Изследва на микроравнище активността на Българската екзархия, Илинденското въстание и дейността на ВМОРО, както и на гръцкото управление в периода 1912–1950 г.  Монографията е изградена въз основа на интервюта с много жители на селото, емигрирали в Северна Америка, както и на обемна специализирана историческа и диалектоложка литература.  Книгата е първото всеобхватно поселищно изследване за тази част от Южна Македония и е предназначена за всички любознателни читатели, интересуващи се от света на македонските българи.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарности..............................................................................................5

Предговор към второто българско издание ..............................................7

Въведение.......................................................................................................9

Глава 1. Местоположение и география...................................................11

Глава 2. Произход и значение на името Дренòвени.............................19

Глава 3. Стопанството...............................................................................22

Глава 4. Климат, флора, фауна. Население и управление на селото..........................................31

Глава 5. Историята на селото...................................................................36

Глава 6. Родовете от Дренòвени.............................................................154

Глава 7. Личните имена от славянски произход................................181

Глава 8. Роднини и близки: роднинската система на Дренòвени и Долна Корèшча............................................192

Глава 9. Понятия за време. Мерни единици за дължина, площ, тегло............................196

Глава 10. Църквите и параклисите......................................................200

Глава 11. Дренòвската къща (кішча)...................................................217

Глава 12. Празници и пости: календарната година в селото...........223

Глава 13. Житейски събития и ритуали..............................................257

Глава 14. Традиционното облекло на Долна Корèшча, Костурско, Македония......................301

Глава 15. Храната на дреновчèни и нейното съхранение...........................................................313

Глава 16. Музиката на селото................................................................328

Приложение 1. Дренòвските топоними.................................................338

Приложение 2. Народни песни от Дренòвени........................................340

Приложение 3. Всекидневни поздрави и отговори, пожелания и клетви.......................................................357

Приложение 4. Поговорки и цветисти сентенции................................362

Приложение 5. Празнична възкресна вечерня за „Второ Възкресение“ (Второ Воскресèнйе) на диалекта на Долна Корèшча....................................366

Послеслов. Наум Кайчев..........................................................................367

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024