Нотирани паметници от Югозападна България до XV век

понеделник, 15 февруари 2021 г.

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Светлана Куюмджиева. Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век... 89-100

 "...По редица обстоятелства немалко от запазените старобългарски нотирани паметници произхождат от югозападните български земи. 

Нотирани са с използваните по това време нотации – екфонетична или речитативна за тържествено изпълнение на свещените текстове от Евангелието и Апостола, и мелодична в отделните й стадии за изпълнение на песенните текстове от химнографските книги. 

До XV в. преобладаваща нотация в старобългарските паметници е така наречената титанотация, една от „квази“ нотациите или непълни нотации от стенографски тип, употребявана във всички православни страни..."

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022