Нотирани паметници от Югозападна България до XV век

15/02/2021

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Светлана Куюмджиева. Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век... 89-100

 "...По редица обстоятелства немалко от запазените старобългарски нотирани паметници произхождат от югозападните български земи. 

Нотирани са с използваните по това време нотации – екфонетична или речитативна за тържествено изпълнение на свещените текстове от Евангелието и Апостола, и мелодична в отделните й стадии за изпълнение на песенните текстове от химнографските книги. 

До XV в. преобладаваща нотация в старобългарските паметници е така наречената титанотация, една от „квази“ нотациите или непълни нотации от стенографски тип, употребявана във всички православни страни..."

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024