За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989)

12/02/2021

сп. "Македонски преглед", 2020, кн. 2. Боряна Бужашка. За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989)...141 - 168 
 
Първата поява на бежанството като масово явление е в края на Първата световна война, когато се разпадат трите големи империи – Руската, Австро-унгарската и Отоманската, и се прекрояват границите на Европа на основата на Версайската система от мирни договори. 

За кратко време 1 500 000 руснаци, 700 000 арменци, 500 000 българи, 1 000 000 гърци и стотици хиляди германци, унгарци и румънци напускат родните си места. Новите държави, създадени по модела на Чехословакия и Югославия, обединяват население, в което относителният дял на малцинствата е около 30%. 

За правата на малцинствата са подписани и конвенции към мирните договори. Друг е въпросът доколко тези споразумения се спазват. Първата световна война ражда и първата обединителна международна организация – Общество на народите (ОН), която е израз на създаването на нов тип международни отношения – по-цивилизовани, по-солидарни, търсещи по-адекватни действия за предотвратяване на военни конфликти. 

Именно в тази система възникват първите международни организации за бежанците – Бюрото на Нансен и други със същата насоченост. Бюрото пряко се занимава с руските и арменските бежанци през 1921 г. и издава първите документи за самоличност на бежанци и легализира техния престой, установяване и придвижване – т.нар. Нансенови паспорти. Всъщност далеч не всички бежанци получават този правен статут, но проблемът е поставен на масата и се търсят решения. 

Успоредно с това в отделните държави се създава и национално законодателство за бежанците. Независимо от законодателната уредба на национално и международно равнище, бежанският въпрос се оказва един от най-значимите и най-тежките непосредствено след края на Първата световна война и през следващите десетилетия на ХХ век. Първото следвоенно десетилетие е изцяло белязано именно от въпроса за големите бежански потоци както в международен, така и национален мащаб1...

Целия материал четете по-късно:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024