Съдържание на сп. "Македонски преглед", 43/2, (2020)

17/03/2021


Македонски преглед, 43/2, (2020)
 

Мачией Саламон Военната операция при Беласица (1014 г.) .....................................9 
Maciej Salamon The Belasitza military operation (1014) ............................................53 
Светлана Куюмджиева Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век .........................................................................................89 
Ярослав Рубаха Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в австро-унгарския печат („Czas“ и „Illustrirte Kronen Zeitung“) ......101 
Виолета Костова Бежанци в Хасковски окръг след Ньойския договор 1919 г. ..........127 
Боряна Бужашка За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989) ..................141 
Лучия Антонова-Василева Лексиката на Раховец, Призренско като свидетелство за същността на местния говор „Bulgarishtja“ ................................169 

ЛИЧНОСТИ

Георги Тренчев Михаил Попфилипов – учителят и книжовникът от с. Годлево, Разложко (1835 – 1910) ..............................................181 
Стоян Германов Георги Младенов (1931 – 2020): жизнен път и обществена дейност ..........................................................................................2134 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Поппетров. Книга за един от създателите на нова България. Илия Тодев. Д-р Стоян Чомаков (1819 – 1893) или „Малък Източен въпрос“. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2019, 288 с. с ил. (поредица „Дълг и чест” № 29). ISBN 978-954-09-1326-1 ..............223 

Николай Иванов Ценен източник за историята на католическите общности в Македония (1839 – 1939). Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839 – 1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul: Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII). ISBN 978-975-428-559-4 ...............................................................227

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024