Стоян Бояджиев за д-р Христо Огнянов

19/03/2021

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 3, Бояджиев, Ст. Угасна един посветен на България живот. Почина д–р Христо Огнянов...155–159

"...д-р Христо Огнянов е роден на 29.12.1911 г. в с. Тресонче, Дебърско. Прадядо му Петър Пача- ров е един от най-изявените представители на дебърската иконописна школа. Дядо му и вуйчо му също са били иконописци. Същите като строители се преселват в опожарената от турците Стара Загора, където ръководят „дърводелска тайфа". 

По-късно в града на поетите се преселват Христо и брат му Борис, станал архитект и загинал през 1943 г. като борец за защита на българите от Боденско и Леринско. Христо Огнянов следва право в София. 

Запознахме се като доброволни сътрудници на първия издаван след 19-майския преврат (1934 г.) вестник, който се осмеляваше да пише за Македония - в-к „Обзор", издаван от Никола Коларов. Христо пишеше статии, интервюта, къси фейлетони с псевдоним „Огнян". 

В тази редакция стана запознаването му с Йордан Бадев, редактора по културните въпроси във в-к „Зора" и с писателя-класик Димитър Талев. Тук бе основана македонската студентска корпорация „ШАР" от студентите-юристи Аспарух Миников, Димитър Междуречки и пишещия Христо стана нейния пръв председател. Това бе първата македонска общност, възникнала след споменатия по-горе преврат..."

Целия материал четете по-долу:

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024