Проф. Петър Шапкарев за Кузман Шапкарев

17/03/2021

сп. "Македонски преглед", кн. 3, 1997. П. Шапкарев – Траjановски, Ал. Прилепените слова на Кузман Шапкаров. (1862–1865). Битола, 1996, 146 с. ... 149–159 

"...Историческата, лингвистичната и етнографската наука отдавна са разобличили фалшификациите на Скопие за небългарския характер на славянското население в Македония и за националната принадлежност на Кузман Шапкарев, за да е необходимо да привеждам допълнително аргументи за българския характер на просветното дело в Македония. 

Все пак целесъобразно ще бъде, ако за конкретния повод предоставя на читателите някои документи, които е подготвил самият Кузман Шапкарев. А това означава, че ще опонирам на д-р Траяновски с аргументи на самия Шапкарев. 

Ето някои от тях. Кузман Шапкарев преподава в училищата в Македония нe на някакъв „македонски" език с доста „елементи и примеси на български език", а на самия български език, като разбира се е повлияй от наречието на македонските българи..." 

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024